सोमबार, १० बैशाख २०७५, १७ : ३०
”नेपालको पानी जनताको लगानी” -अनलाइनमार्फत प्राप्त लगानी प्रतिवद्धता
सोमवार, बैशाख १०, २०७५

मिति : २०७३।९।२६ गते मंगलवार अपरान्ह ४ बजेसम्मको तथ्यांक

आजको आवेदक संख्या : ३२६४
आजको लगानी प्रतिवद्धता रकम : १८ करोड ७० लाख ३० हजार ६५ रुपैया
हालसम्मको कूल व्यक्तिगत आवेदक संख्या : ९,१६५
हालसम्मको कुल व्यक्तिगत लगानी रकम : ५५ करोड १८ लाख ६९ हजार ४ सय ८० रुपैंया
हालसम्मको कुल कम्पनी संख्या : ६
हालसम्मको कुल कम्पनी लगानी रकम : २ करोड ४६ लाख २५ हजार रुपैंया
हालसम्मको कुल लगानी प्रतिवद्धता रकम : ५७ करोड ६४ लाख ९४ हजार ४ सय ८१ रुपैया