सोमबार, १० बैशाख २०७५, १७ : ३१
”नेपालको पानी जनताको लगानी” अनलाइनमार्फत प्राप्त लगानी प्रतिवद्धता
सोमवार, बैशाख १०, २०७५

मिति : २०७३/०९/२७  गते अपरान्ह ४ बजेसम्मको तथ्यांक

आजको आवेदक संख्या : 3057
आजको लगानी प्रतिवद्धता रकम : 19 करोड 58 लाख 98 हजार 125 रुपैया
हालसम्मको कूल व्यक्तिगत आवेदक संख्या : 15283
हालसम्मको कुल व्यक्तिगत लगानी रकम : 1 अर्ब 5 करोड 43 लाख 43 हजार 375 रुपैंया
हालसम्मको कुल कम्पनी संख्या : 12
हालसम्मको कुल कम्पनी लगानी रकम : ४ करोड ४६ लाख ७५ हजार
हालसम्मको कुल लगानी प्रतिवद्धता रकम : 1 अर्ब 9 करोड 90 लाख 18 हजार 376 रुपैंया